mask

Utrzymanie bocznic kolejowych

rozbudowane tory kolejoweZajmujemy się utrzymaniem bocznic kolejowych.

Wykonywane czynności obejmują:

  • okresowe badania torów i rozjazdów z częstotliwością określoną w wewnętrznych instrukcjach utrzymania
  • oględziny rozjazdów
  • obchody torów
  • przeglądy przeprowadzane zgodnie z prawem budowlanym
  • konserwację infrastruktury technicznej bocznicy kolejowej
  • naprawy torów i rozjazdów – zarówno bieżące, jak i okresowe, m.in. wymianę pojedynczych podkładów, podrozjazdnic oraz urządzeń sterowania
  • ruchem kolejowym
  • odśnieżanie infrastruktury technicznej bocznicy okresie zimowym
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji

Wszelkie powierzone nam zadania wykonujemy z maksymalną precyzją. Gwarantujemy atrakcyjne warunki współpracy.

Co to jest bocznica kolejowa?

Bocznica to droga kolejowa połączona z linią kolejową. Jest ona wykorzystywana do przeprowadzania załadunku i wyładunku wagonów, wykonywania czynności związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych, a także przemieszczania i włączania tych ostatnich do ruchu po sieci kolejowej.