mask

Diagnostyka nawierzchni kolejowych

nawierzchnia kolejowaDiagnostyka nawierzchni kolejowych polega na:

-pomiarach bezpośrednich torów i rozjazdów,
- sprawdzanie stanu podtorza,
- sprawdzanie stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
- obchodach i oględzinach torów i rozjazdów,
- przeglądach technicznych infrastruktury kolejowej na podstawie art. 62
ustawy Prawo Budowlane.