mask

Opracowywanie dokumentów niezbędnych do funkcjonowania bocznic

projekty graficzneZajmujemy się opracowywaniem dokumentów niezbędnych do funkcjonowania bocznic.

Oferta obejmuje:

  • sporządzanie regulaminów pracy transportu kolejowego na bocznicy

Regulamin zawiera zbiór zasad dotyczących bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego ze stacji na bocznicę, ruchu kolejowego na samej bocznicy oraz obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

  • przygotowywanie instrukcji wewnętrznych dla bocznic

Opracowujemy instrukcje utrzymania infrastruktury kolejowej, instrukcje utrzymania i konserwacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz instrukcje postępowania w przypadku zdarzeń kolejowych.

  • pomoc w uzyskaniu świadectwa bezpieczeństwa dla bocznic kolejowych

Świadectwa bezpieczeństwa potwierdzają zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych. Dokument ten wydawany jest podmiotom, które są zwolnione z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.